Casa LILITH / Biroul de arhitectură DCDSAA

Casa LILITH / Biroul de arhitectură DCDSAA

Partea de nord Imagine © Qingshan Wu

Mediu web Imagine © Qingshan WuClădire individuală.  Imagine © Qingshan WuImagine de partea de vest © Qingshan WuVedere a râului din interior.  Imagine © Qingshan Wu+ 34