Termeni și condiții

Introducere
Acești Termeni și condiții standard de utilizare a website-ului, scriși pe această pagină web, vor gestiona utilizarea de către dumneavoastră a website-ului nostru, Începeți-vă grădina de la zero, accesibil la https://yackpack.net/.

Acești Termeni se vor aplica în totalitate și vor afecta utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web. Prin utilizarea acestei pagini web, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să folosiți acest Website dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și Condiții Standard ai Website-ului.

Minorii sau persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze acest Website.

Drepturile de proprietate intelectuală
În afară de conținutul pe care îl dețineți, conform acestor Termeni, Începeți grădina de la zero și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest Website. Termenii și Condițiile noastre au fost generate la Generatorul de șabloane pentru Termeni și Condiții.

Vi se acordă o licență limitată doar în scopul vizualizării materialelor conținute pe acest site web.

Restricții
Vi se restricționează în mod specific toate următoarele:

publicarea oricărui material de pe Website în orice alt mediu;
vânzarea, acordarea de sublicențe și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material de pe site-ul web;
interpretarea și/sau prezentarea publică a oricărui material de pe site-ul web;
utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător pentru acest site web;
utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;
utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile, sau în orice mod care ar putea cauza prejudicii site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;
angajarea în orice activitate de extragere de date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
utilizarea acestui site web pentru a se angaja în activități de publicitate sau marketing.
Anumite zone ale acestui Site web sunt restricționate în ceea ce privește accesul dumneavoastră, iar Începeți grădina de la zero poate restricționa în continuare accesul dumneavoastră la orice zonă a acestui Site web, în orice moment, la discreție absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest Site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați, de asemenea, confidențialitatea.

Conținutul dvs.
În acești Termeni și condiții standard ai site-ului web, “Conținutul dumneavoastră” înseamnă orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care alegeți să le afișați pe acest site web. Prin afișarea Conținuturilor Dumneavoastră, acordați Începeți grădina de la zero o licență neexclusivă, irevocabilă la nivel mondial și sublicențiabilă de a le utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice tip de media.

Conținutul dvs. trebuie să vă aparțină și nu trebuie să încalce drepturile niciunei terțe părți. Începeți grădina de la zero își rezervă dreptul de a elimina orice Conținut al dvs. de pe acest site web în orice moment și fără notificare prealabilă.

Nu există garanții
Acest Site web este furnizat “așa cum este”, cu toate defectele, iar Începeți-vă grădina de la zero nu exprimă nicio declarație sau garanție, de niciun fel, în legătură cu acest Site web sau cu materialele conținute pe acest Site web. De asemenea, nimic din ceea ce conține acest Site web nu va fi interpretat ca fiind o consiliere pentru dvs.

Limitarea răspunderii
În niciun caz Începeți-vă grădina de la zero, nici unul dintre funcționarii, directorii și angajații săi, nu va fi tras la răspundere pentru nimic din ceea ce decurge din sau are legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui Site web, indiferent dacă o astfel de răspundere este contractuală. Începeți-vă grădina de la zero, inclusiv funcționarii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau este legată în vreun fel de utilizarea de către dvs. a acestui Site web.

Despăgubire
Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură Începeți să vă despăgubiți Începeți să vă gândiți la grădina de la zero de și împotriva oricărei și/sau tuturor responsabilităților, costurilor, cererilor, cauzelor de acțiune, daunelor și cheltuielilor care decurg în orice fel legate de încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Severitate
În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată nulă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi eliminate fără a afecta celelalte prevederi din prezentul document.

Modificarea termenilor
Începeți grădina de la zero are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră de cuviință, iar prin utilizarea acestui site web se așteaptă ca dumneavoastră să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Atribuire
Începeți-vă grădina de la zero este autorizată să cesioneze, să transfere și să subcontracteze drepturile și/sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni.

Întregul acord
Acești Termeni constituie întregul acord între Începeți grădina de la zero și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția
Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului af, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor statale și federale situate în af pentru soluționarea oricăror litigii.