Wareham Garden Club oferă burse de 1.000 USD

WAREHAM – Wareham Garden Club a anunțat că sunt disponibile burse de 1.000 USD pentru acordare în primăvara anului 2022. Bursele sunt disponibile pentru absolvenții de liceu și studenții de colegiu care se califică. Solicitanții trebuie să fi menținut o reședință legală în Wareham timp de cel puțin un an, să fie un student actual cu o medie minimă „B” (3,0 pe o scară 4,0) și să aibă un caracter bun.

Bursele sunt disponibile pentru studenții cu focus de studiu în una sau mai multe dintre următoarele domenii: horticultură; studii de mediu; floricultura; managementul terenurilor; botanică; biologie; conservare; design peisagistic sau arhitectură; silvicultură; agronomie; urbanism; sau subiecţi aliaţi.

Solicitanții de liceu eligibili trebuie să absolve orice liceu sau școală tehnică în primăvara anului 2021; au fost acceptate la un colegiu sau școală de învățământ superior acreditate și depun o cerere cu ștampila poștale până la 31 martie 2022 sau înainte.

Cererile pentru burse vor fi disponibile la liceele din zonă. Studenții interesați ar trebui să contacteze birourile de orientare respective pentru informații suplimentare sau pot contacta Președintele Bursei WGC (mai jos).

Leave a Comment